Jedna z uvedených variant ale na konci tohoto týdne padne. Průjezd přes Proseč totiž bude od pondělí 16. července až do 30. září letošního roku zcela uzavřen kvůli plánované rekonstrukci komunikace II/359 v prosečské Podměstské ulici.

Práce na rekonstrukci byly rozděleny na dvě etapy. „První etapa bude zahájena v červenci a bude se týkat kompletní ulice Podměstská, včetně mostu u benzínové pumpy. Druhá etapa bude zahájena v říjnu a bude se týkat předláždění částí náměstí u COOPu, kde bude nahrazen asfalt za žulovou dlažbu, budou založeny nové obruby pro chodníky a také bude provedena úprava křižovatky na Zderaz a Bor u Skutče,“ připomíná prosečský starosta Jan Macháček.

Dopravní uzavírka první etapy bude úplná, takže od 16. července do 30. září nebude možné bez předchozí domluvy se stavební firmou vjíždět na staveniště. „Občany, kteří zde bydlí, prosíme o trpělivost, toleranci a také o to, aby si svá vozidla v době úplné uzavírky parkovali na náhradních místech mimo zmíněnou ulici,“ pokračuje starosta.

Úředně stanovená objízdná trasa počítá s příjezdem do Proseče přes Zderaz, Polánku a Bor u Skutče. Ve směru od Předhradí bude ale možný i příjezd přes Miřetín a Českou Rybnou.

„Termíny a průběh uzavírek druhé etapy jsou ještě v jednání, budeme o nich informovat,“ dodává starosta Jan Macháček.

I když lze čekat, že hlavně tranzitující vozidla v následujících měsících více zatíží zejména kvalitní komunikaci procházející nedalekou Krounou, tamější starosta Petr Schmied bere situaci s pochopením. „Musíme si vzájemně vycházet vstříc a nějak tu zvýšenou dopravní zátěž přežít. Až začneme v naší obci stavět kanalizaci, tak budeme také potřebovat zorganizovat nějaké dopravní uzavírky. Což se zase projeví v jiných okolních obcích,“ připomněl starosta.

Dočkají se častěji i lidé v Chrudimi?
Chrudimáci volají po častějším kropení ulic

Zajížďka přes Rváčov

S krátkodobou uzavírkou komunikace musejí ode dneška počítat také řidiči v centru Hlinska. Státní silnice 1/34 zde totiž bude uzavřena na tři dny, a to rovněž kvůli opravě povrchu. „Silnice bude uzavřena od úterý 10. července do čtvrtka 12. července v úseku od nároží městského úřadu u Poděbradova náměstí k mostu přes řeku Chrudimku. Důvodem je oprava živičného krytu. Prostorové parametry tohoto úseku silnice neumožňují v době realizace stavby průjezd vozidel,“ sdělila Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana Pardubického kraje.

Objízdné trasy pro různé typy dopravy i přepravy se tu různí. Tranzitní vozidla, včetně především dálkových autobusů, odbočí na světelné křižovatce na silnici II/343 a zamíří z Hlinska přes Rváčov do Trhové Kamenice, kde odbočí vlevo do Ždírce nad Doubravou.