Z chystané přestavby pustnoucího objektu do podoby esteticky působivého multifunkčního kulturního a společenského centra bude mít ve Slatiňanech užitek snad každý. Plány zkomplikují jen možnosti slatiňanských dobrovolných hasičů, kteří dosud interiér objektu využívali pro nácvik zásahů v různých krizových situacích.

„Cvičili jsme tam v posledních třech letech opakovaně. Při jednom takovém cvičení jsme například zakouřili jednu z místností hustým diskotékovým dýmem a hasiči zde pak prováděli vyhledávání osob při simulovaném požáru. Letos jsme tu zase díky vstřícnému přístupu města nacvičili poskytování první pomoci, snesení pacienta po schodišti nebo naši součinnost se zdravotnickou záchrankou. Až se začne dům opravovat, tahle možnost skončí, ale to se nedá nic dělat. Ostatně, co vím, tak podobné typy objektů chybí i pro cvičení profesionálních hasičů," vysvětluje velitel zásahové jednotky SDH Slatiňany Martin Rulík, který zároveň působí také u profesionálního Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

- Hasiči SDH Slatiňany při cvičení- Objekt bývalé ModelyZdroj: Deník / Nečina Marek

O přesných termínech rekonstrukce domu ani o konkrétní částce, kterou si přestavba vyžádá, zatím není možné hovořit, neboť celý proces je vlastně teprve na začátku. „Po vyhodnocení architektonické soutěže bude záležet na tom, zda se s vítězem domluvíme. Pokud ano, tak mu bude zadáno vypracování projektové dokumentace. Se zahájením stavby už v letošním ale rozhodně nepočítáme," upřesňuje slatiňanský starosta Ivan Jeník.

Cenu rekonstrukce Slatiňanští předběžně odhadují na 35 milionů korun. „Samozřejmě se pokusíme pro projekt nalézt vhodný dotační titul," dodal starosta.