Před sedmi sty lety se objevila první písemná zmínka o Přestavlkách. Tehdy zde pobýval Ctibor z Přestavlk. V roce 1893 byl v Přestavlkách založen Sbor dobrovolných hasičů. Sbor měl v průběhu desetiletí existenční problémy. Vše překonal a pracuje dodnes.

Oslavy začaly mší svatou v Kapli svaté Anny z roku 1909. Po mši zazpívaly sbory Slavoj a Rubeš pod taktovkou rodáka Zdeňka Kudrnky. Obcí prošel slavnostní průvod, který se zastavil u pomníku padlých ve světových válkách, kde všichni pod vedením starostky Martiny Šafaříkové položili květiny. Průvod pokračoval na hřiště, kde byl zajištěn program a občerstvení do nočních hodin. Sešlo se několik stovek lidí včetně desítek rodáků. Přítomná byla i nejstarší žijící obyvatelka obce Jiřina Mrzenová (92).

(kd)