Až do slavnostního otevření loňského 30. září jsem víc než šedesátkrát navštívil stavbu, nafotil jsem zde a poté bezplatně předal 2 200 fotografií. Zde jsem se také seznámil s MUDr. Jiřím Košťálem, který se společně s dr. Blažkovou zasloužil o vybudování hospice.

Jiří Košťál a Alois Páleníček jsou havlíčkobrodští ortopédi a chirurgové, kteří do konce roku 2009 prováděli v chrudimské nemocnici náročné operace pohybového ústrojí a svou odborností si naklonili širokou veřejnost. Jiří Košťál, ovlivněn dobrou kvalitou fotografií hospicu, mne pozval k nafocení operace umělé náhrady kolenního kloubu. Řekl mi, že už několikrát dali fotoaparát sestrám, ale vždy to bylo rozmazané, tak ať to zkusím já.

Dne 7. října 2009 jsem se tedy dostavil na operační sál. Přiznávám, že asi dvě noci předtím jsem špatně spal. Obával jsem se, jak to zvládnu nejen fotograficky, ale i psychicky.

Jakmile však operace začala, fotografická profese mě zcela ovládla a obavy zmizely. Musel jsem jen dodržovat přísná pravidla operačního sálu: nesměl jsem překážet, nesměl jsem nic vyžadovat, mluvit, nesměl jsem se ničeho dotknout, ani pláštěm, do něhož jsem se ustrojil. Fotil jsem z omezených úhlů, zkrátka jak se dalo. Na operační místo svítilo světlo s takovou intenzitou, že na snímcích vymývalo barvy, předměty i ruce chirurgů.

Operace trvala přes hodinu a já i při svých starostech s focením jsem mohl dostatečně obdivovat souhru lidí, obdařených přesností, zkušenostmi a tvůrčím klidem. Odnesl jsem si nezapomenutelný zážitek a při té vzpomínce cítím vždy znovu k operatérům hluboký obdiv.
Po novém roce se ale městem roznesla nepříznivá zpráva. Operace byly v chrudimské nemocnici zastaveny. Probíhají ale jednání o jejich obnovu. Požádal jsem Jiřího Košťála o souhlas s vystavením souboru fotografií s tím, že písemně upozorním na vzniklou situaci.

Učinil jsem tak při příležitosti výstavy fotografií „Chrudim a lidé 2010“. Naštěstí se v tentýž den, kdy byly fotografie vystaveny, objevil v Chrudimském deníku příznivý článek. Ředitel nemocnice Tomáš Vondráček v něm sděluje své kladné stanovisko k zachování oboru ortopedie včetně operativy v naší nemocnici a líčí kroky, které ve prospěch věci podniká.

Držím palce k obnově, kterou by jistě chrudimská veřejnost přivítala.

Zvu také zájemce o shlédnutí fotografií do vestibulu Divadla Karla Pippicha. Výstava tu končí 3. dubna. Přijďte se podívat!

Vladimír Mostecký