Petr a Lucie se znali již od dětství, řadu let bydleli ve stejné ulici. V době dospívání se do sebe zamilovali a začali spolu chodit. Petr se vyučil a Lucie stále studovala.

Rodiče nejásali

V 17 letech Lucie otěhotněla a studium předčasně ukončila. Její rodiče se s novou situací těžko vyrovnávali. V žádném případě nechtěli připustit, aby mladý pár bydlel společně, jediné řešení viděli v přerušení těhotenství. Ani rodiče Petra nebyli vztahu nakloněni. Partneři se přesto rozhodli si dítě nechat a osamostatnit se.

Neměli vhodné zázemí ani podporu rodiny, proto hledali jiné řešení. Vyhledali sociální službu Azylový dům v Chrudimi. V průběhu sociálního šetření se potvrdilo, že oba spadají do cílové skupiny poskytované služby. Po celkovém zhodnocení sociální situace zájemců bylo rozhodnuto o jejich přijetí. Krátce na to se nastěhovali do azylového domu.

Předčasný porod

Mezitím stres a nejistota z budoucnosti pravděpodobně také přispěly k předčasnému narození syna. Po dobu jeho hospitalizace měli oba partneři možnost vyzkoušet si společné soužití, které neměli příležitost si doposud zažít. Jejich očekávání byla odlišná a ani jeden z nich neměl zkušenosti s vedením domácnosti společným hospodařením. V průběhu pobytu v azylovém domě spolupracovali se sociální pracovnicí, která jim pomohla s vyřízením sociálních dávek. Lucie si doplnila výbavičku pro dítě a zdokonalila se ve vaření.

Petr začal intenzivně hledat zaměstnání, aby měl stálý příjem, kterým by rodinu zabezpečil. Společně se také učili lépe plánovat finanční rozpočet domácnosti a spořit na návazné bydlení. Rovněž využili pomoc terapeuta k řešení menších partnerských neshod. U terapeuta rovněž hledali podporu, jak obnovit narušené vztahy v původní rodině.

Urovnání vztahů

Lucie a Petr pravidelně navštěvovali syna v nemocnici a připravovali se na rodičovství. Po jeho propuštění začala Lucii soustavná péče o dítě, což vyžadovalo velkou trpělivost. Společně s pracovníky se učila zvládat každodenní péči o dítě zejména přípravu stravy a zajištění hygieny. Lucie byla jako matka starostlivá, postupně si osvojovala dovednosti spojené s rodičovstvím, do kterých se snažil zapojovat i Petr. Po nějaké době se vztahy v původních rodinách urovnaly a rodiče se snažili partnerům finančně pomoci. Lucii a Petrovi se podařilo naspořit finanční prostředky a začali intenzivně s pomocí sociální pracovnice hledat samostatný pronájem. Opakovaně podali žádost o přidělení městského bytu. V tomto směru je sociální pracovnice podpořila a na základě fungující spolupráce jim bylo vystaveno doporučující vyjádření. Během dvou měsíců se mladé rodině ve městě podařilo najít finančně dostupný pronájem a z azylového domu se odstěhovali.

Po nějaké době nás rodina přišla do azylového domu navštívit a poděkovat za poskytnutou pomoc. Zatím jim vše vychází, velkou radost mají ze schválení žádosti o přidělení městského bytu, kam se budou nyní společně stěhovat. Petr si našel stálou práci a Lucie i nadále starostlivě a s láskou pečuje o jejich syna.(cp)

www.pestalozzi.cz