Zájemci mohou svůj projekt přihlásit do 10. února. Na emailovou adresu sarka.truneckova@chrudim-city.cz je třeba poslat stručně popsaný projektový záměr, kde nesmí chybět název projektu a organizace, která jej předkládá, cíl projektu, cílová skupina, časový harmonogram, stručný popis projektu a popis aktivit. Více informací lze získat na telefonu 737 770 811 u Šárky Trunečkové.

Zástupci jednotlivých organizací budou prezentovat přihlášené projekty na veřejném projednání Desatera problémů města Chrudim ve středu 22. února. Přítomní hosté z řad zástupců města i široké veřejnosti následně hlasováním rozhodnou, který nápad si vyslouží finanční podporu. V minulých ročnících tak například získalo šek Ekocentrum Paleta nebo Spolek Hurá na výlet pořádající jednodenní výlety pro seniory.