Skončí chrudimské Lůžkové a sociální centrum pro seniory? Přiznejme hned, že ani po odpovědích ředitele zařízení Milana Jirušky nejsme o moc moudřejší.

Exekuce nemovitosti v lokalitě někdejšího pivovaru by podle skeptiků mohla vést až k prodeji budovy někomu, kdo ji začne komerčně pronajímat či ji jinak využívat mimo rámec nynějších sociálních služeb poskytovaným převážně klientům postiženým Alzheimerovou chorobou.

Něco se zadrhlo?

„Myslím, že na počátku byl dobrý záměr. Jenže jak potom kraj ubíral poskytovatelům sociálních služeb peněz, financování se zadrhlo," míní zastupitel Roman Málek, jenž byl dřív ve funkci místostarosty na chrudimské radnici odpovědný za oblast sociální péče a měl proto k tématu o něco blíž, než jiní tehdejší radní.

Chrudimský deník proto položil řediteli Lůžkového a sociálního centra Milanu Jiruškovi jasnou otázku na nynější provozní i finanční situaci zmíněného zařízení.

„Obecně prospěšná společnost Lůžkové a sociální centrum pro seniory poskytuje bez jakýchkoliv omezení své dvě řádně registrované sociální služby Domov se zvláštním režimem a Domov seniorů. Domov se zvláštním režimem má kapacitu 40 lůžek, Domov seniorů má 20 lůžek. Celkově tedy máme k dispozici 60 lůžek provozovaných v novém zkolaudovaném objektu. Současná obsazenost je 50 lůžek a s dalšími zájemci o naše služby jednáme," uvedl Milan Jiruška ve své písemné odpovědi.

Odpovědi na finance se ředitel vyhnul. Jednoznačná nebyla ani jeho odpověď na otázku ohledně možného prodeje objektu. „Mohu odpovědět jen tak, že mezi majitelem objektu a poskytovatelem dotace se vedou právní spory, které vznikly mimo jiné proto, že poskytovatel dotace nedodržel podmínky smlouvy," zní vyjádření ředitele.

Jen řeči zvenčí

Ptali jsme se do třetice rovněž na to, zda by musel nový majitel respektovat nynější účel objektu, či zda by se mohl klientů zbavit a přebudovat dům třeba na objekt s pronajímanými malometrážními byty. „Naše obecně prospěšná společnost má uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu na pronájem příslušných prostor a tím má zajištěno dlouhodobé provozování našich dvou sociálních služeb," uvedl v odpovědi na poslední dotaz ředitel Milan Jiruška.

Pro pořádek dodejme, že provoz běží dál a zařízení nabírá i nové klienty. Potvrzuje to i jedna z tamějších pracovnic, která si nepřála uvést své jméno. „Slyšela jsem zvěsti o tom, že končíme, ale vždy to byly jen řeči lidí zvenčí. Od zaměstnavatele takovou informaci nemám," dušuje se žena.

Nelehký úkol

Situaci v Lůžkovém a sociálním centru z dálky sledují i lidé z odboru sociálních věcí zdejší radnice. Město není do dění přímo vtaženo, ale to se může změnit, pokud by se na ně začali obracet příbuzní klientů s žádostmi o pomoc. „Rodinám bychom s hledáním jiného zázemí pomohli, ale s ohledem na umístění podobných zařízení i s ohledem na výši obvykle žádaných plateb by to bylo těžké," říká vedoucí odboru Martina Semrádová.