Na 10. hodinu je připravena prohlídka hradu a sklepení s výkladem kastelánky Ivany Matykové a ve 13 hodin začne „Moderní lichnický pětiboj“, veselá soutěž nejen pro nocležníky. Během celého dne se příchozím otvírá i možnost návštěvy turistických zajímavostí v okolí.