Před zahájením samotných stavebních prací proběhne na území dotčeném rekonstrukcí archeologický průzkum, na jehož provedení se Chrudimští dohodli s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR.

Archeologové se pustili do práce již v tomto týdnu, avšak případné zajímavé nálezy lze očekávat až v týdnu příštím. „Zatím jsme provedli hrubé práce, kdy byl odkryt úplně novodobý vršek a prostor byl začištěn. Příští týden se pustíme do průzkumu dalších vrstev. Jde o zasypaný městský příkop, který byl jakýmsi smetištěm, kam chrudimští měšťané házeli nepotřebné věci v průběhu 17. a v 18. století. Pravděpodobně sem odhazovali hlavně nepotřebnou keramiku, kostěné předměty, nepotřebné železo a jiné věci," uvedl pražský archeolog Jan Frolík.

Chrudimští radní předpokládají, že terénní práce záchranného archeologického výzkumu potrvají asi čtyřicet dní. „Cena archeologického výzkumu bude činit přibližně 1,5 milionu korun včetně DPH a v souladu se zákonem je výzkum povinno hradit naše město jako stavebník," komentuje záležitost místostarosta Jan Čechlovský.

K dokončení oprav a statického zajištění severního úseku hradeb bylo přikročeno na základě schváleného rozpočtu města Chrudim pro letošní rok a předpokládá se rovněž využití dotace Ministerstva kultury na Programy regenerace. „O dokončení rekonstrukčních prací, které vloni stály kolem 2,2 milionů korun a letos budou činit téměř 6,2 milionů korun včetně DPH, rozhodla Rada města Chrudim již na konci března," připomněl starosta města Petr Řezníček.

(man, sd)