Komunikační a sociální dovednosti, hrubá a jemná motorika, sebeobsluha, hygiena, koncentrace na zadaný úkol. To a mnohem víc mohou získat děti v takzvaných přípravných třídách. Ty jsou určeny pro všechny předškoláky, kterým byl povolen odklad základní školní docházky. Děti díky nim mají rok na to, aby zlepšily své dovednosti, znalosti a návyky ještě před nástupem do první třídy.

Jednu přípravnou třídu v září otevřou v ZŠ Ležáků v Hlinsku. "Organizace výuky v přípravné třídě se od mateřské školy liší především prostředím, ve kterém se odehrává,“ vysvětluje ředitel ZŠ Ležáků Tomáš Louda. Dítě může pomyslně nasávat atmosféru školy s jejími pravidly, potkává se s ostatními staršími žáky. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky, které je potřeba před nástupem povinné školní docházky zvládat.

Zápis do přípravné třídy v ZŠ Ležáků probíhá na základě žádosti rodičů. „Je však potřeba doložit doporučující zprávu pedagogicko-psychologické poradny,“ připomíná ředitel Základní školy Ležáků Louda.

Samotná školní docházka je pro děti bezplatná, rodiče hradí pouze stravné. Výuka probíhá v dopoledních hodinách a děje se hravou a zábavnou formou. Menší počet žáků navíc umožňuje individuální přístup k potřebám každého z dětí. Tím, že rodiče svého potomka zapíší do přípravné třídy na „Ležákovce“, nevzniká jim automatická povinnost je na tuto základní školu zapsat.