V delší než půlhodinové diskuzi se řešila hlavně otázka vyčíslení a následné srovnatelnosti budoucích energetických úspor, kterou nastolil zastupitel Jaroslav Moučka.

Koruny i kilowatty

„Nechci se spokojit jen s peněžním vyjádřením úspor. Do srovnání se, kromě provedených úprav v budovách, může totiž promítnout i možné zlevnění cen energií. Mohli bychom tak nakonec zaplatit méně i bez ohledu na přijatá opatření, což by jistě nebyla zásluha vybrané firmy. Proto navrhuji doplnit údaje v korunách též vyjádřením v kilowattech a dalších měrných jednotkách," namítal zastupitel. Jeho návrh pak ostatní schválili a zároveň zvolili Jaroslava Moučku za dalšího člena vznikající hodnotitelské komise.

Ruka na ventilu

Zastupitel Tomáš Vondráček uvedl, že projekt EPC nepřinesl v nemocnici nijak mimořádné výsledky. O některých úskalích EPC ostatně hovořil i jeho lékařský kolega David Kasal. „U nás například zpracovatel neuměl zohlednit požadavek na zajištění různých teplot v jednotlivých pokojích. Takže si v nich stejně topení dál regulujeme ručně," konstatoval primář dětského a novorozeneckého oddělení.

Přes všechny výhrady a dílčí námitky dostal ale nakonec projekt EPC zelenou.

V projektech EPC navrhují odborníci provedení úsporných opatření, přičemž ručí za jejich peněžní přínos spočívající v následném snížení provozních nákladů. Při nižší úspoře firma zadavateli rozdíl doplácí, je-li úspora vyšší, majitel objektu se s firmou o ušetřené peníze v nasmlouvaném poměru dělí. Z úspor jsou spláceny i vstupní náklady připadající na vrub stavebních úprav a jiných změn.