Na programu mimořádného jednání Zastupitelstva bylo dlouho očekávané zasedání k druhé vlně privatizace. Svůj názor přišlo vyslovit několik nespokojených občanů z dotčených bytových domů.

Zastupitelé v Hlinsku už vědí, že pokud jednají o palčivých tématech ve městě, čas vyhrazený pro veřejnost je využitý v plné míře a dostatečně nahlas.

Třetinový rozdíl

Nájemníci z privatizovaných domů v Čechově ulici a na Ratajích si přišli vyslechnout stanovisko města k jejich oponentnímu posudku, který cenu nemovitosti snížil o 30% oproti posudku zadaného městem Hlinskem.

„U obou posudků jsme hledali rozdíly. Ten největší je v posouzení stavebně technického stavu celého domu. U oponentního posudku nelze souhlasit s tvrzením, že je objekt v Čechově ulici se zanedbanou údržbou. Během 15 let byla provedena rekonstrukce kotelny, rozvody teplé a studené vody, střešní nástavba a před dvěma lety výměna oken a zateplení fasády,“ informoval občany místostarosta Pavel Šotola.

Rozpor mezi nájemníky a městem není v privatizaci jako takové, o tu zájem mají, ale o cenu, která je podle jejich znaleckého posudku nižší. „Náš oponentní posudek vychází z metody obvyklé a u bytu kde bydlím, činí rozdíl 14%,” dodává nájemník s příjmením Vavrouška.

Ceny se liší přístupem v metodice a v posouzení technického stavu domu. Například oponentní posudek říká, že dopady investic nezvýšily hodnotu bytu, posudek pro město hovoří o opaku. „Musíme přistupovat k oběma posudkům jedinou metodou, která byla stejná i v prvním kole privatizačních pravidel a ne dvěma různými,” dodává Pavel Šotola.

Nikdo nesleví

„Doufali jsme ve snížení ceny vzhledem k závadám, které v bytech jsou. Jako bývalá učitelka z toho nevím nic, to je mluvení a mluvení, ale nikdo nesleví ” říká rozpačitě Eva Rottová.

„Jsme si vědomi závad, které na objektu jsou. Proto ale neprodáváme byty za tržní cenu, ale částku podstatně nižší. K dnešnímu dni projevilo zájem v Čechově ulici 21 nájemníků z celkových 24. Na Ratajích se prodá všech 22 bytů,” doplňuje místostarosta Šotola.

Pokud nájemníci projevili zájem předem, celkovou částku město snížilo zhruba na polovinu, o 46,2%. Někteří to štěstí nemají. Převážně starší obyvatelé domu mají problém získat úvěr či hypotéku od banky. „Mě je 77 roků a v bance se mi vysmáli a rodinné vztahy rozebírat nebudu,“ dodává rozhořčeně jeden z obyvatelů domu, který nemá šanci získat celkovou sumu na koupi bytu.

Kalendář splátek

„V případě problémů s financováním bytu jsme navrhli možnost převést nájemní smlouvu na osobu žijící prokazatelně ve společné domácnosti, většinou tak na mladší lidi. Ve dvou případech jsme se rozhodli přistoupit ke splátkovému kalendáři,” upřesňuje místostarosta.

Dodatkem se tak doplňují stávající privatizační pravidla, která teď umožňují v závažných případech splatit 70% kupní ceny a zbytek částky splatit do dvou let. „Tyto podmínky vychází z možností dotčených lidí,” dodává Pavel Šotola. Dodatek byl Zastupiteli města tentýž den schválen.

Závady odstraní

Město se s nájemníky nakonec dohodlo na rekonstrukci nejzávažnějších závad z vlastních prostředků. „Snažíme se těmto lidem vyjít vstříc. Před dokončením privatizace jsme domluveni, že zajistíme v nejvíce dotčených bytech výměnu odpadů a uzávěrů,” doplňuje starostka Magda Křivanová. Někteří nájemníci i tak na byty peníze neseženou.

„Budu dál v nájmu, co mi zbývá. Doufala jsem, že za byt dám kolem pěti set tisíc korun. I sjednání úvěrů by tak bylo mnohem dostupnější,“ říká rozzlobeně Ladislava Mrázková.

Radek Latislav