„Obec požádala na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na přestavbu obecního úřadu. V rámci tohoto dotačního titulu je možné získat až 70 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů s maximálním limitem na jednoho žadatele 10 milionů korun. Mimo tuto dotaci obec připravuje přístavbu hasičské zbrojnice. Celkové náklady obou projektů činí přibližně 19 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.Na přístavbu hasičské zbrojnice je možné požádat ve státním dotačním titulu Hasičského záchranného sboru ČR.

"V rámci našeho domluveného krajského podílu máme v rozpočtu vyčleněno 14,1 milionu korun,“ doplnil hejtman a zároveň starostu seznámil se strukturou krajských dotačních programů. Ty se obec snaží dlouhodobě využívat v rámci svých investičních aktivit. Pro řešení opravy havarijního stavu střechy kulturního domu například požádaly Bylany o dotaci z krajského Programu obnovy venkova. Z něj byly v minulosti spolufinancovány aktivity v místní mateřské škole či právě v samotném kulturním domě.

Mezi další obecní projekty patří stavba multifunkčního hřiště či odbahnění rybníku, který byl zaplaven v rámci loňských povodní. Řeč byla také o využití bývalé železniční stanice a prostoru, kde byl v minulosti sklad mostních konstrukcí.