Žákovský parlament složený ze zástupců tříd druhého stupně navrhl, aby děti prezentovaly své umělecké a sportovní dovednosti ve prospěch mladšího spolužáka. Program děti nazvaly „Vše, co umíme, dáme Nicolasovi."

Akademie, kterou zhlédli rodiče, babičky, dědové, přátelé a ostatní spolužáci, se mohla uskutečnit za laskavé podpory ředitele ZUŠ Chrudim Karla Kincla, který nám zdarma propůjčil místní sál. Patří mu tudíž naše první poděkování. Druhé poděkování patří učitelkám a učitelům ze ZUŠ, kteří doprovázeli některé naše dětské účinkující. Třetí poděkování patří trenérům z chrudimského střediska taekwondo, kteří se svými nejmladšími svěřenci předvedli obdivuhodné bojové sestavy.

Čtvrté poděkování bychom chtěli věnovat všem účinkujícím žákyním a žákům, kteří svá vystoupení předvedli se zaujetím a opravdovou upřímností. Poslední, avšak největší poděkování, patří všem štědrým dárcům z řad rodičů, učitelů a ostatních přátel, jejichž zásluhou se vybralo neuvěřitelných 15 866 korun.

Jana Zemanová a Šárka Steklá