I když má vedoucí pod sebou několik pracovníků, které může úkolovat, zodpovědnost padá na jeho hlavu, takže musí o všem vědět a přiložit ruku dílu tam, kde je potřeba.

Vždy je co dělat

„Není to čistě jednotvárná práce, která začíná sebráním papírku v expozici po neukázněném návštěvníkovi, končí sepisováním grantů a rozhodováním o dalším směřování muzea," říká Klára Habartová a pokračuje:

„Obyčejný pracovní den je pokaždé jiný, podle toho, co je třeba udělat. Základem muzejní práce je uchovávat a pečovat o sbírky tak, aby zůstaly pro budoucí generace v co nejlepším stavu. Kromě uložení v depozitářích a jejich preventivní konzervaci máme na starosti i jejich evidenci," popisuje dále vedoucí.

S touto prací souvisí také notná dávka papírování, neboť veškeré sbírkové předměty jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek pod Ministerstvem kultury ČR, a to ve dvojí formě papírové a digitální.

„To je základ, abychom věděli, kde je daný sbírkový předmět uložen, kdy byl získán do muzea, v jakém je stavu, jaké jsou jeho rozměry, podoba a tak dále," poznamenává vedoucí Habartová s tím, že to je pouze kapka v moři každodenních povinností.

Podrobná evidence pak pomáhá při komunikaci s profesionálními i laickými badateli, kteří pravidelně depozitáře navštěvují kvůli studiu a psaní odborných textů.

Sbírkové předměty je však třeba nejenom uchovávat, ale také vystavovat, což s sebou přináší další povinnosti. Mezi něž patří příprava exponátů v depozitáři, psaní libreta, scénáře i doprovodných textů a také komunikace s okolními muzei a domlouvání případných výpůjček, aby byla výstava co nejbohatší.

Rozpočet i atrakce

Neustále je však třeba hledat cestu, jak moderní návštěvníky do muzea přilákat, a to nejen zajímavými tématy výstav, ale také interaktivními prvky pro děti přímo v expozici a doprovodnými akcemi. A s tím souvisí také komunikace s novináři i širokou veřejností.

„Kromě toho tu je i běžný provoz muzea starání se o rozpočet, abychom vyšli. Hlídat vodné a stočné i spotřebu elektřiny, depozitáře musíme vysoušet a udržovat v nich stálé klima. Musíme se také postarat, aby návštěvníci měli veškerý komfort. To se nám zatím daří. Za čtyři roky se nám podařilo zvýšit návštěvnost z nějakých 1900 za rok na 4300 návštěvníků," dodává Klára Habartová.