"Pěkné, slunčné počasí přispělo k výborné náladě a sportovním výkonům, kdy si zájemci vyzkoušeli, jak náročné je na handbiku, ujet alespoň jeden kilometr," uvádí organizátoři. Ujet si svůj podíl přišlo na 60 zájemců, včetně ředitele léčebny Václava Volejníka. Součástí akce bylo také seznámit veřejnost s prevencí míšního poranění a představit kompenzační pomůcky.

"Poděkování patří také sponzorům, kteří zajistili občerstvení a hlavně všem zaměstnancům spinální rehabilitační jednotky, kteří obětovali trochu svého volného času a pomáhali při přípravách a konání akce. Děkujeme!" dodávají pořadatelé.