Akci organizovalo slatiňanské skautské středisko ve spolupráci s aktivními občany a za podpory Města Slatiňany, zejména pracovníků údržby. Smyslem akce bylo přispět k obnově krajiny a vztahu obyvatel k ní.
Akci jsme pořádali ke stému výročí vzniku samostatného Československa. Na začátek zazněly myšlenky prvního a posledního čs. prezidenta:

„Člověk má mít velké ideály. Musí však vědět, že takové ideály lze uskutečňovat pouze každodenní drobnou prací“ TGM

„Naděje nespočívá v tom, že věci, které děláme, dobře dopadnou. Naděje spočívá v tom, že věci, které děláme mají smysl, ať dopadnou jakkoliv“. Václav Havel

Následně pronesl svou báseň o stromech Zdeněk Jirásek.

Po instruktáži jsme se dali do sázení. Sázeli se vysokokmeny vhodných odrůd hrušní, třešní a slivoní. Celkem bylo vysazeno 83 stromů v prostoru U křížku a v sadu podél silnice od „Křížku“ k Celní škole, čtyři chybějící hrušně podél cesty z Podskály k Třešňovce a jedna zbývající třešeň u vchodu do Třešňovky. Stromky zajistilo skautské středisko u kvalitních pěstitelů, účastníci (rodiny, jednotlivci, oddíly a spolky…) si je zaplatili a vysadili. Děkujeme všem za aktivní účast.

Hlívy hledejte na kmenech a pařezech.
Hlívy hledejte na kmenech a pařezech

Daniel Vychodil, vedoucí skautského střediska