Bude předáno do užívání jedno z konkrétních adaptačních opatření proti klimatické změně. Jeho autorem je Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav ( IEVA,z.ú.), který spolupracoval právě se studenty školy.

Komplexní dlouhodobá a ucelená strategie je zaměřena na snížení dopadů klimatické změny na krajinu, zdraví a životy lidí. Velký projekt je financovaný z Norských fondů.

Institut spolupracoval s chrudimskou 'zemědělkou'.Institut spolupracoval s chrudimskou 'zemědělkou'.Zdroj: Institut environmentálních výzkumů a aplikací

Správné fungování krajiny je úzce spojeno s vodou a adaptace na klimatickou změnu je vždy založena na dostupnosti vody či prognózách množství vod. Pardubický kraj přišel jako první v republice se záměrem řešení problémů klimatické změny v krajině.

Stromy jsou svědky lidské historie a dávají naší krajině nezaměnitelnou tvář.
Po hrušce z Mrákotína míří do finále ankety Strom roku vzrostlý dub z Lukavice

"V uplynulých třech letech jsme realizovali protipovodňové opatření v místní části obce Jenišovice-Štěnec, výsadby stromořadí v Luži, Hroubovicích, Jevíčku a na školním statku ve Vestci. Také jsme zorganizovali řadu osvětových seminářů pro starosty a v neposlední řadě i studie možných řešení ve vytipovaných oblastech kraje," řekl ředitel institutu Petr Řezníček.

Institut environmentálních výzkumů a aplikací je neziskový subjekt založený Pardubickým krajem a jeho úkolem je hledat řešení problémů spojených se suchem a nedostatkem vody v krajině, ale i povodňovými situacemi.