Vybírejte už nyní hlineckého starostu. Hlasujte pro svého kandidáta v anketě ZDE!

Odchod mladých lidí za studiemi, prací i bydlením, nízké mzdy, malý zájem investorů, chybějící střední školy a učiliště. To jsou podle lídrů kandidujících stran a sdružení, ale i samotných občanů, hlavní problémy města Hlinska.

Koalici, která v současné době stojí v čele města, je také v názorech lídrů vyčítána nedostatečná komunikace s občany, kteří by prý rádi a více promluvili do věcí veřejných. V nedávné Inventuře hlinecké radnice, kterou Chrudimský deník připravil, lidé takový názor v anketě nevyřkli a pokud pojmenovali problém, byla to opět nezaměstnanost.

Ta se ostatně drží na přední příčce žebříčku tvořeného desaterem problémů města Hlinska. Mezi výhrady občanů patří i vandalismus a nepořádek ve městě, který vzniká zejména po víkendových kulturních akcích pro mládež a ani městská policie mu nedokáže stoprocentně čelit.

Do skupiny problémů města patří i údržba přebujelé zeleně, za kterou nedostala radnice od občanů pochvalu. Rozsáhlý a radikální dendrologický „řez" vzbudil velkou nevoli občanů, k níž nemuselo dojít, kdyby se s dostatečným předstihem uskutečnila veřejná debata za přítomnosti odborníků a úředníků. Současnou koalici za čtyři roky neprovázely žádné skandály, ať už finanční nebo personální. 

Odpovědi lídrů kanidátek

„Chybějí investoři a učiliště. Komunikace jsou rozbité," říkají kandidáti na hlineckého starostu, jichž se Deník ptal, co se ve městě nepovedlo.

Miloš Akerman, jednatel společnosti (ANO 2011)

V minulých volebních obdobích bylo naše město řízeno stejnou skupinou lidí, bez výrazných obměn. Jsme toho názoru, ANO, lze to dělat líp. Naše město přišlo o učňovské školství. Stravování našich dětí bylo předáno soukromé společnosti bez ohledu kritických názorů velké části rodičů. Dále byla schválena změna územního plánu, která na úkor průmyslově využitelných pozemků přinášejících přidanou hodnotu, mají být využity pouze na spotřebu. Jsou realizovány zásahy do zeleně, úpravy komunikací a chodníků bez dostatečného pohledu na jejich budoucí využití, například dostatek parkovacích ploch, druhů výsadby zeleně, aj. Tato rozhodnutí nejsou projednány s občany, kterých se zásahy dotknou.

Základním úkolem Hnutí ANO 2011 je udržení, rozvoj a podpora pracovních příležitostí ve městě ve spolupráci s drobnými českými živnostníky, tak i významnými zaměstnavateli regionu. Jde nám o transparentnost výběrových řízení investičních akcí a na zadávání projektových a rozpočtových dokumentací. Otevřenost radnice a konzultování připravovaných projektů s občany, nechceme připustit prosazování zájmů jednotlivců a určitých skupin. Provedeme přezkum veškerých uzavřených smluv městem a hospodaření společností s městkou účastí.

K celkové úspěšnosti a podpoře rozvoje našeho města Hlinska, budeme využívat podpory ministrů vlády ČR za HNUTÍ ANO 2011, zvolených poslanců, ale i všech odborných a ochotných názorů našich spoluobčanů.

Miroslav Krčil, asistent senátora (ČSSD a Změna k lepšímu)

Problémy Hlinska nevznikly jen v posledním volebním období. Město minimálně 12 let řídí stále stejní lidé ať už přímo či nepřímo. Zmíním pouze zásadní problémy. Vedení města zcela rezignovalo na vytváření podmínek pro příchod investorů a tedy na podporu zaměstnanosti. Za posledních osm let zmizelo z Hlinska tisíc(!) pracovních míst a radikálně poklesl počet občanů v produktivním věku. Lidé musí za prací dojíždět jinam. To zaprvé. Vedení radnice svojí liknavostí nedokázalo obhájit ve městě střední odborné školství. To je druhý zásadní problém, s nímž souvisí i další. Pokud totiž ve městě není mladá generace, mají problémy sportovní oddíly a celkově je život města narušen. Zatřetí, vedení radnice už nedokáže normálně komunikovat se svými občany a je odtrženo od každodenní reality života v Hlinsku.

Řešení? Pokud jde o zaměstnanost, už letos v červnu jsme zveřejnili náš program. Jsem rád, že se k těmto myšlenkám nyní přidávají i další uskupení. Budeme se soustředit na areály bývalých podniků (hlavně ETA). Vypracujeme komplexní projekty, které budou obsahovat jejich výkup, revitalizaci a nabídku konkrétním investorům. To vše ve spolupráci s národními institucemi a podporou evropských dotací. Návrat středního odborného školství vyřešíme spolu s vybranými vysokými školami a také samozřejmě s místním gymnáziem. V oblasti komunikace s občany zavedeme nové moderní prvky, ale hlavně vsadíme na obyčejnou slušnost, lidskost a pochopení.

Eva Konývková, zubní lékařka (DOMOV)

Co považuji za nejpalčivější problém je aktivní účast občanů na řešení zásadních problémů chodu města a jeho investičních záměrů. Problémem jsou místní komunikace, chodníky ve starší zástavbě, parkovací plochy v centru města a hlavně na sídlišti. Před blížící se zimou je to problém obzvláště aktuální. Loňská zima chudá na sněhové srážky byla pro motoristy příznivá, to však nemusí být pravidlem.

Není od věci znovu otevření otázky výstavby parkovacího domu na sídlišti. Další problémovou otázkou je cena vodného, stočného a tepla, zvětšení bezpečnosti a pořádku ve městě.

Podpora drobných a středních podnikatelů musí být prioritou a zájmem vedení města při boji s nezaměstnaností.

Bohdan Němec, důchodce (KSČM)

Podle mého názoru se nepovedlo řešení části prostoru bývalého areálu ETA, výstavba dalšího supermarketu není nejvhodnější variantou. Mohlo by být využito na cokoliv prospěšnějšího.

Stav nezaměstnanosti v Hlinsku není podle sdělení dosavadní starostky tak zoufalý. Je však třeba si uvědomit, že město bylo v zaměstnanosti spádovou oblastí a lidé jezdili do našeho města za prací. Dnes však velká část občanů jezdí za prací pryč z města. Na to navazuje rozvoj turistického ruchu. Návštěvy nepřivezou do města tolik financí jako by ve službách utržili obchody a kultura od lidí, kteří přijedou za prací. Jsme i historicky chudá část našeho kraje.

Dlouhodobě neřešení a zhoršující se stav komunikací a chodníků. Zejména na starém městě, kde je malá zástavba. Nyní se začalo s opravou nejhorších úseků chodníků. Možná v rámci předvolební kampaně. Placení tak padne na nové zastupitelstvo.

Trápením je malá dostupnost informací, KIS nestačí. Občané starší a bydlící ve staré části města nemají možnost sledování televizního kanálu.

KSČM také dlouhodobě bolí nízká účast občanů na zasedání zastupitelstva a jiných akcích pořádaných městem. Daly by se důvody neúčasti hledat v malé informovanosti?

Před realizací větších investičních akcí je nutné brát ohled na názory občanů. Např. v současné době je to revitalizace zeleně na sídlišti. Zpětná vazba od občanů je pro nás velmi důležitá.

Josef Remeš, místostarosta (KDU-ČSL)

Co se nepovedlo nejen za uplynulé volební období v Hlinsku je dle mého názoru to, že město nemá ve svém vlastnictví mnoho vhodných pozemků pro potencionální investory. Bude nutné, aby v budoucnosti město investovalo finanční prostředky k zakoupení takových pozemků např. v areálu bývalé Ety i za cenu nižších investic do komunikací, chodníků apod.

Stejně tak je důležité dokončit přípravu vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Dalším důležitým tématem je v Hlinsku střední školství a jeho stálé omezování. Budoucí vedení města by mělo usilovat nejprve o rozšíření nabídky oborů na hlineckém gymnáziu. Samozřejmě že je v této oblasti důležitá spolupráce s krajským úřadem a rozhodně to nebude jednoduché.

Určitě je ještě mnoho dalších témat – parkování ve městě, kamerový systém,… - které bude třeba řešit nebo dokončit, protože první kroky k řešení už vedení města učinilo.

Magda Křivanová, starostka (ODS a NK)

Abych byla upřímná, myslím, že většinu toho, co jsme občanům před čtyřmi lety v programovém prohlášení naší koalice slíbili, jsme také splnili. Ale nepodařilo se například vybudovat bezpečnostní chodník k Mlékárně, na který jsme žádali o dotaci. Nezískali jsme ji, protože v cestě „stál" jeden malý pozemek , zatížený břemenem. Tato překážka je již odstraněna.Nedopadla také výstavba autobusového terminálu, který měl stavět ČSAD BUS Chrudim, a který nakonec od realizace ustoupil, protože nezískal podporu ani od státu, ani od kraje. Na tento projekt byly navázány další úpravy v prostoru před vlakovým nádražím , včetně zvýšení parkovacích míst.

Z pohledu zvenčí se může zdát, že problémem č. 1 je údajně neexistující průmyslová zóna ve městě. Ale většině velkých hlineckých firem se nyní daří, rozšiřují výrobu a vytvářejí nová místa. A to je dobře, jsou stabilnější a mají k městu mnohem blíže. Mimochodem aktuální čísla hovoří o 5,7 procentech nezaměstnaných na Hlinecku!

Co je trvalým problémem, je stav příjezdových komunikací. Tuto záležitost ale město samo nevyřeší. Silnice II. a III. třídy jsou v majetku a kompetenci Pardubického kraje, takže nám nezbývá, než dále vyvíjet tlak na pardubickém hejtmanství. Obdobným problémem je technické školství v jejich kompetenci, přestože město i zdejší firmy jsou připraveny aktivně se účastnit znovuzavedení učňovského školství, a to i finančně.

Negativní otázky „Co se nepodařilo?" nemám příliš ráda, evokují v lidech neúspěch přesně podle příkladu – Ve sklenici je polovina vody. Je poloplná nebo poloprázdná? Já říkám poloplná, předvolební hlasití kritici budou tvrdit, že je poloprázdná, popřípadě, že v ní není vůbec nic. Tak si při pohledu na naše seriozně spravované město vyberte, které tvrzení je správně.

Aleš Meloun, živnostník  (PRO HLINSKO, SPO a NK)

Nepovedlo se vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Příchod případných investorů byl limitován nemožností cokoli  jim nabídnout - buď vhodné pozemky nebo prostory. Rezervy má také podpora místních živnostníků.

Nepovedlo se nastartovat individuální výstavbu přímo ve městě. I to je jeden z důvodů neustálého ubývání počtu obyvatel a   nepříznivé demografické křivky.

Nepovedlo se vytvořit pozitivní vztah mezi městským úřadem, městskou policií a nemalou částí hlinecké veřejnosti. Nepříjemná je viditelná   nespokojenost občanů všech věkových skupin s efektivitou jejich práce a nezájmem naslouchat jejich prosbám a problémům.

Vázne rekonstrukce ulic a chodníků mnohde v dezolátním a nebezpečném stavu. Totéž se týká, až na výjimky, příjezdových komunikací do Hlinska. Na místním hřbitově a v urnovém háji nebyla dokončena celková rekonstrukce.

Velkým problémem je parkování v centru města i na sídlišti.

Plány na zřízení odborně zaměřených oborů na místním gymnáziu zůstaly pouze na papíře.

Nebylo realizováno vybudovaní skateparku, rozšíření sítě cyklotras a dokončení nezbytného zázemí některým kulturním a sportovním organizacím.

Jak jsem již řekl, největší problém Hlinska není jen jeden a každý ho vidí jinde. Spolu s podobně smýšlejícími lidmi bychom chtěli řešit současné i budoucí problémy hlavně prací a ne sliby. Zásadní je pro nás řádné a včasné projednání všech důležitých záležitostí s občany města za pomoci kompetentních orgánů, organizací a firem.

Největší problém Hlinska není jen jeden a každý ho vidí jinde. Spolu s podobně smýšlejícími lidmi bychom chtěli řešit současné i budoucí problémy hlavně prací a ne sliby.

Ctibor Kovárník, technik (Úsvit přímé demokracie)

Některé pasáže čtyři roky starého programového prohlášení koalice zpětně připomínají sci-fi nebo humoristický román. Nepovedlo se vůbec nic, ba naopak. Situace ohledně práce se zhoršila.Nevyřešené parkování. Zvýšení kvality a efektivnost služeb v Hlinsku, nulová. Betlém Hlinsko,to jediné vedení radnice zajímá,ale běžné občany ne. Čtyři roky slibů, to je vše!

Přímá volba starosty,starostky.Referendum - o důležitých věcech budou rozhodovat občané.Bezpečnost - Městská policie pro občany, dostupná 24 hodin denně, měření rychlosti a dávání botiček nestačí. Nové pracovní příležitosti v Hlinsku (transparentní výběrové řízení, nalákání nových zaměstnavatelů). Podpora místního podnikání (STOP dalším obchodním domům, které odvádějí naše peníze k zahraničním majitelům). Více peněz na sport a kulturu. Nebudeme jen sedět doma u počítače a nadávat. Podpoříme rodiny s dětmi.Myslíme i na občany v důchodovém věku. Zapojíme je do chodu města. A mnohé další…