Proto dnes ekocentrum Zelený dům pořádá Vycházkové rozjímání chrudimskými parky. Procházka začínající v 9:00 před budovou IVTASu povede parky podél ,,Stříbrné reky" a náhonu s fragmenty lužních porostů, které jsou domovem mnoha zajímavých rostlin a živočichů.

Vycházka je součástí rozsáhlé série akcí pořádaných v rámci  17. ročníku Týdnů duševního zdraví po celém kraji.   (lv)