Začátek je v 10 hodin u sochy koně před jižním průčelím zámku. Spoludoprovázet bude Věra Veselovská, odborná specialistka Národního památkového ústavu na památky zahradního umění.