V době přísných opatření byly děti zavřené doma a o to víc toužily spatřit přírodu, a tak si ji začaly modelovat doma z hlíny. Volba padla na kamennou Lichnici. Nejprve modelovaly hradby a děla pro obléhání . Život hradu zastupuje kolekce zvířátek a rostlin. Zpodobnily i pověsti vztahující se k hradu. Na ostrém skalisku je vymodelovaný rytíř, který se otáčí na koni a míří na srdce Milady. Pod hradem u cesty je majestátní Žižkův dub.

Model Lichnice je důkaz, že keramický kroužek děti milují a z výtvorů mají radost nejen ony, ale i jejich blízcí. To vše by nevzniklo, kdyby nebylo obětavé práce keramičky Jiřinky Peckové a Ivany Krbcové z Heřmanova Městce. Předávají dětem lásku k tvůrčí činnosti. Byla by věčná škoda, kdyby kroužek po tolika letech skončil.

Srdečně Vás zveme k shlédnutí keramické Lichnice v hradním muzeu, není to vůbec nuda.

Ivana Matyková