Jako jediná obec v Pardubickém kraji získaly Jenišovice z Nadace Partnerství grant v projektu „Místo pod stromy”. Jde o 195 tisíc korun, jež poslouží k realizaci „jedlé zahrady pro děti a dospělé”.

„Domnívám se, že náš projekt je v jádru věci jedinečný tím, že veškerá zeleň, kterou v obci vysadíme, bude vysazena jedlá. Vytvoříme zázemí dětskému hřišti a místo pro setkávání tří generací,” uvádí místostarostka Petra Vinterová. Jedlá zahrada má tři významy: Děti se odmala naučí, co vše se dá jíst. Uvědomí si, že i ovocný strom může být krásný. Poznají, že ovocné stromy patří do vesnické zeleně, což zejména stavebníci nových rodinných domků ignorují.

Jenišovičtí se v neděli setkali na brigádě a připravovali budoucí záhony. V pátek se společně pokusí o rekord v sázení stromů.