Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy se přihlásila s projektem Rytmus na čtyřech kolech. Jeho cílem je pořídit automobil, aby mohli terénní pracovníci pomáhat znevýhodněným lidem, především s mentálním postižením, z Pardubického kraje a podporovat je při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání a osamostatnění se v bydlení.

Amalthea žádá donátory o podporu na projekt Rozvoj řeči u předškoláků. Jeho autoři se chtějí zaměřit na děti z Chrudimi a okolí ve věku 3 – 6 let ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které dosud nenavštěvují žádné předškolní zařízení. Klíčovou aktivitou bude nejprve skupinová, posléze individuální logopedie v Předškolním klubu Amálka, kde se budou děti z cílové skupiny všestranně rozvíjet a připravovat na školní docházku, a to včetně rozvoje a nápravy řečových obtíží.

Středisko volného času Pohoda a Pohoda cool by pomocí projektu Děti v pohybu – Hlinsko 2016 chtělo uspořádat dvoudenní multižánrový festival pro děti, během nějž budou vystupovat a své dovednosti předvedou zájmové skupiny a útvary z Pardubického kraje i okolí. Tím by se nejen dětem ale i rodičům převedly možnosti aktivního trávení volného času.

Centrum J.J. Pestalozziho se burzy účastní s projektem Děti mají právo na oba rodiče (Asistovaný kontakt), který je zaměřený především na děti z rozvedených rodin, které v důsledku rozpadu rodiny ztratily kontakt na rodiče, kterému nebyly svěřeny do péče. Asistovaný kontakt pomáhá navázat zpřetrhané vazby mezi dítětem a odloučeným rodičem a také učí otce nebo matku, kterým soud přiřkl potomka do péče, správně komunikovat a zpracovat negativní emoce vůči bývalému partnerovi, které tvoří bariéru v kontaktu s dítětem.

Spolek Péče o duševní zdraví se uchází o podporu donátorů na projekt Zvládnu bydlet sám(a) aneb Podpora nácviku samostatného života. Jeho cílem je vybavit tréninkový byt, v němž by duševně nemocní lidé zlepšovali své dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. „Nejčastěji trénujeme péči o vlastní osobu, praktické dovednosti, péči o domácnost, finanční hospodaření a komunikaci se spolubydlícími a sousedy," popisují projekt autoři.

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka se do burzy přihlásila s plánem Oprava voliéry pro trvale zraněné výry, která už nutně potřebuje renovaci.

Salesiánský klub mládeže hledá podporu pro projekt Kousek nebe 2 – sociální fond pro mladé lidi opouštějící ústavní výchovu. Jak už název napovídá, fond pomáhá mladým lidem, kteří opouštějí zařízení ústavní výchovy, řešit akutní problémy vyplývající z jejich finanční tísně.

Spolek Hurá na Výlet hledá podporu pro Kampaň proti předváděcím akcím šmejdů! Jeho autoři bojují proti nekalým praktikám prodejců nejen osvětovou kampaní mezi seniory, ale také sami pro ně pořádají finančně dostupné výlety vhodné i pro vozíčkáře, aby této cílové skupině obyvatel nabídli možnost bezpečného trávení volného času.

Klub ochránců SPR Habrov by rád pomocí Burzy filantropie našel podporu pro Obnovu ekocentra Ledňáček v Chrudim. Projekt si klade za cíl rekonstruovat objekt bývalé moštárny v sousedství městského parku Střelnice pro činnost ekocentra, které by sloužilo široké veřejnosti. Jeho součástí by byla i obsáhlá knihovna plná literatury s odbornou tematikou.

Zapsaný ústav EDDA se přihlásil s projektem Táta fest 2016, což je neformální happening na oslavu Dne otců, který má připomenout jejich nedílnou úlohu ve společnosti. Letos by se uskutečnil už třetí ročník.

TJ Léčebna Košumberk by ráda našla podporu pro účast v Metrostav handy cyklo Maraton 2016. Cílem tohoto projektu je propojit „zdravé" a „nemocné" sportovce a umožnit jim sdílet jedinečný zážitek z extrémního cyklistického závodu. Hlavním cílem je účast v závodu a výhra ceny pro hlavního patrona košumberského týmu Tomáše Vagenknechta.

Projekt Psí společník je šance pro děti vytvořil spolek Šance pro Tebe a zaměřuje se na ohrožené děti v předškolním věku, kterým jejich rodina nedokáže naplňovat všechny jejich potřeby. Pravidelná cílená „hra" se psím společníkem navodí pocit klidu a bezpečí, pomůže zlepšit komunikační a pohybové schopnosti a dá šanci na změnu v životě jednotlivce i rodiny.

Centrum Jana XXIII. přihlásilo projekt nazvaný Legohrátky, který je určený dětem od 10 let. Jeho náplní by bylo montování a programování robotů postavených z Lega.

Spolek K-47 by rád našel podporu pro uspořádání čtvrtého ročníku Tatínkova úžasného dětského dne, na které se prezentují kluby, spolky, záchranné složky a společně tak zejména pro děti připraví den plný her a soutěží. Akce přispívá k informovanosti v rámci záchranných složek.

Mama klub Chrudim hodlá prostřednictvím projektu Mamáč je PRofi! vytvořit ucelené a profesionální propagační materiály, které by zviditelnily a veřejnosti přiblížily činnost a aktivity pořádané Mama klubem.