V hotovém úseku však mají prozatím „volno" jen nákladní vlaky a cestující jsou tu nadále přepravováni výlukovými autobusy. Do osobních vlaků se tady lidé vrátí od 7. října, kdy bude zrekonstruován i navazující úsek železnice do Žďárce u Skutče.

Zbývá několik dnů

„Pokud by v úseku do Slatiňan cestující začali ihned jezdit vlakem, přineslo by to další změny v organizací náhradní autobusové přepravy, kdy by musely být jen po dobu několika dnů vypravovány autobusové spoje v návazném úseku Slatiňany Hlinsko. Takto organizované autobusy by ale jezdily jen do zmiňovaného 7. října, odkdy už bude možné vlakem pokračovat až do Žďárce u Skutče. Na úrovni řízení provozu proto bylo rozhodnuto, že cestující nebudou mateni častými změnami a vlakem se začne jezdit 7. října. Pak už tedy rovnou až do Žďárce u Skutče," vysvětluje stavbyvedoucí rekonstrukce Martin Vrašťák.

Na řadě je Hlinsko

V rekonstruovaném úseku trati prozatím funguje původní zabezpečovací a sdělovací zařízení, to nové bude ještě potřeba doinstalovat a oživit.

Uvedeného 7. října pak začne poslední etapa rekonstrukce „Hlinsko II". „Při ní výluka zasáhne úsek mezi Žďárcem u Skutče a Ždírcem nad Doubravou. V této etapě proto bude pro železniční přepravu zcela vyloučena stanice v Hlinsku," připomněl stavbyvedoucí Martin Vrašťák