Dopravní studie propojky z Pardubické ulice k areálu bývalé Transporty vykazuje kalkulaci díla na 55 milionů korun. Místostarosta města Roman Málek tvrdí, že tato suma je s ohledem na rozpočet neprůchozí, a je přesvědčen, že lze novou cestu postavit za desetinu ceny.

V těchto dnech proto jedná s majiteli pozemků a dalšími institucemi. „Vycházel jsem z navrhovaného řešení, ale rozčlenil jsem ho do etap a navrhl další drobné úpravy. Silnici lze postavit skutečně mnohem levněji a navíc: ne celá investice musí jít za městem. Je třeba si uvědomit, že jde o propojku, nikoliv silnici první třídy. Dát do asfaltu sedmadvacet milionů je nesmysl,“ tvrdí Málek.

Propojku by uvítali zaměstnanci v průmyslové oblasti, ale i lidé z Rozhledny. Všem by odpadla zdlouhavá cesta přes dva kruhové objezdy. Komunikace by vedla od Pardubické ulice přes most k integrované škole kolem firmy Marlo a autobusového nádraží u Transporty. Jde převážně o opravu stávajících komunikací.

Stavba obchvatu města je stále v nedohlednu a ve městě je problém s dopravou zejména na příjezdu od krajského města. V budoucnu by částečně
mohla pomoci propojka pro osobní automobily z Pardubické ulice k areálu bývalé Transporty. Tu by uvítali zejména stovky zaměstnanců dojíždějící do
práce od Pardubic a obyvatelé sídliště Rozhledna, neboť v současné době musí absolvovat strastiplnou cestu přes dva kruhové objezdy ve špice
trvající až dvacet minut.


Na jaře zadal odbor regionálního rozvoje odborníkům zpracovat dopravní studii této oblasti. "Studie vystihuje možné budoucí propojení," potvrzuje
místostarosta Roman Málek, který je ale rozhořčen nad rozpočtem této investiční akce. "Podle odhadu je cena za realizaci ve výši padesát milionů
korun. To je naprosto neprůchozí s ohledem na rozpočet města," říká Málek.

Právě pracuje nad možnou alternativou, která by byla reálná a ekonomicky přijatelná. "Vycházel jsem z navrhovaného řešení, ale zároveň ho rozčlenil do čtyř realizačních etap a navrhl drobné úpravy. Výhodou je skutečnost, že je možné samotné propojení realizovat za přibližně desetinu ceny. Navíc podle mě je třeba si uvědomit, že se jedná o propojku, nikoliv o silnici první třídy, a proto dát do asfaltu dvacet sedm milionů korun je nesmysl," dodává Málek, který nyní jedná s majiteli pozemků a dalšími dotčenými institucemi.