Čtvrtá etapa výstavby kanalizace je v plném proudu. Náklady na tuto investiční akci, která má za cíl snížit znečištění vody, dosahují čtyř desítek milionů korun.

„Bude rozšířena stávající čistírna odpadních vod a vybudována kanalizace v délce 4,55 kilometru,“ informuje prosečský starosta Martin Novák.

Projekt získal v březnu 2008 registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Náklady celého projektu včetně rezervy a nákladů na přípravu jsou stanoveny na 40,7 milionu korun.

„Podpora byla vyčíslena na 28,7 milionu z Fondu soudržnosti Evropské unie a 1,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí. Po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby byla cena na realizaci včetně rezervy vyčíslena na 37,9 milionu korun,“ dodává starosta s tím, že rozdíl mezi náklady na výstavbu a výší dotace doplatí městečko Proseč ze svého.

Generálním dodavatelem stavby bylo vybráno sdružení firem ABK – Pardubice a Profistav Litomyšl. Výstavba skončí v příštím roce.