Koupaliště v Proseči už existuje, postavené bylo ve 30. letech minulého století, ale chybí dostatek vody, aby se nádrž naplnila a zároveň se udržela její kvalita. Na vodním toku, který plovárnu zásobuje vodou, vzniklo několik rybníků, takže řeka už nemá dostatek síly, aby nádrž dostatečně zásobovala. A vypouštění by zase mohlo vadit majitelům rybníků dál po proudu.

„Budeme se snažit přeměnit stávající koupaliště na přírodní koupací biotop a najít vhodné zdroje vody tak, aby bylo co nejvíce bezúdržbové a čistá voda zůstala po celou sezónu," říká prosečský starosta Jan Macháček.

Vedení radnice vidí jako možnou cestu, ve vybudování zádržné nádrže, z níž by voda procházela přes čistící zóny do samotného koupaliště. Možný je i hloubkový vrt. Zároveň by se zádržná nádrž stala třetím zdrojem vody, takže ani dlouhodobá sucha, jaká panovala během uplynulého léta, by koupání neměla ohrozit.

Novou vizí koupaliště se měli zabývat zastupitelé na svém posledním zasedání, ale tento bod z časových důvodů vyřadili a přesunuli na další setkání. „Ještě je čas," poznamenává starosta Macháček a pokračuje: „Pokud tento investiční záměr schválíme, zpracujeme studii, z níž bude jasná finanční náročnost a zda je možné to, co nyní plánujeme, vůbec uskutečnit. Udělali jsme průzkum v obcích, kde se k tomuto kroku odhodlali, ale jejich zkušenosti jsou velmi různé, takže se z nich nedá zobecnit finanční náročnost," dodává Jan Macháček.