Vedení prosečské radnice podalo na začátku roku 10 žádostí o dotace z krajských i ministerských programů. Jednou z nich je i žádost o finanční prostředky na opravu jedné z kulturních památek ve městě, a to staré evangelické školy.

Jak uvádí starosta Jan Macháček, během letošní rekonstrukce by se měly dokončit nátěry podhledů, krokví a stropních trámů. Pozornost hodlá radnice věnovat i roubení, z nějž by měla být odstraněna stará izolace i s vymazávkou. Trámy však nezůstanou dlouho holé. Do spár se ihned vrátí jako izolace z pravé ovčí vlny a spáry řemeslníci opět vymažou hlínou s konopným pazdeřím.

„Chceme zachovat historický ráz evangelické školy a zároveň máme zájem prodloužit její životnost," říká starosta.

Rozpočet počítá s náklady ve výši necelých 92 000 korun, přičemž město žádá o dotaci Pardubický kraj na zhruba polovinu této částky. Zbytek půjde z prosečské pokladny. Podle Jana Macháčka by rozhodnutí o poskytnutí či zamítnutí peněz by mělo být známé do dubna.

Starobylá budova, jejíž počátky se datují do doby před dvěma sty lety, je i v současnosti velmi hojně využívaná. Konají se tu například pravidelné Prosečské dýchánky.

„Památku jsme získali darem od Českobratrské církve evangelické Proseč v roce 2013," poznamenává starosta s tím, že od té doby vedení města soustavně pokračuje na postupném zvelebovaní celé budovy tak, aby chráněná památka postupně nezchátrala. „V minulém roce jsme provedli opravu zdi podle návrhu památkářů a v letošním roce z prostředků města budeme opravovat vrata a vstupní dveře na dvorek," dodává starosta.

Evangelická škola v Proseči

Evangelická škola v Proseči vznikla současně se založením evangelického sboru v roce 1783. Zprvu neměla vlastní budovu, vyučovalo se v najaté místnosti v domě č. p. 23 pod evangelickou farou. Vlastní budova školy, dosud zachované čp. 7, byla postavena roku 1816. Podrobnosti o průběhu stavby ani dokumentace nejsou známy.

Vnějškem i vnitřkem velmi prostá stavba vznikla převážně ze dřeva. Uvnitř se nachází jediná místnost pro jednu třídu bez bytu pro učitele. Postavili ji patrně tehdejší obyvatelé svépomocí s co nejmenšími výdaji, protože evangelický sbor byl velmi chudý. K této dřevěné roubené části z trámů a hlíny byla později směrem k severu přistavěna další místnost pro druhou třídu. Dvoutřídní se stala škola v roce 1873. I tak v jedné třídě bývalo 80 až 100 dětí.

Protože škola nevyhovovala požadavkům zákonů, byla roku 1897 v Záboří vystavěna nová školní budova. Tím se stala školní chalupa č. p. 7 „starou školou". Od roku. 1997 je stavba chráněnou památkou.

(lv a Veronika Doležalová)