Rodiče mohou přijít si popovídat o tom, zda má být škola pouhým nosičem informací anebo má učit odlišněji, než jí stanoví osnovy. Budou se tak podílet na vytvoření nového smysluplného školního vzdělávacího programu. Jde už o čtvrté setkání veřejnosti, rodičů a zástupců školy u kulatého stolu.