Nejprve pokáceli vytipované dřeviny a poté se pustili do prořezávání korun stromů, a to například u Zábořského či Prosečského rybníku, v areálu evangelického hřbitova nebo v okolí fotbalového hřiště.

Poslední fází regenerace byla výsadba nových stromů a keřů. Největší proměnou pošla alej Thomase Manna a místní hřbitov.

Avšak někteří lumpové práci arboristů sabotují. Jak uvedl prosečský místostarosta Miloslav Hurych, tak v aleji Thomase Mana někdo ukradl čerstvě zasazený stromek v hodně 6000 korun. Zbyla po něm jen díra v zemi.