Šestá etapa řeší odkanalizování území města Proseč, kde zatím chybí splašková kanalizace. Jedná se o ulice K Návsi, U Šumavy a část ulice Lipová. Celkem půjde o výstavbu nové gravitační kanalizace v délce 575 metrů včetně 13 přípojek.

„Stavba potrvá 4 měsíce. K omezení dojde na komunikacích v blízkosti domovů, dopravní provoz při průjezdu městem by to omezit nemělo. Pro obyvatele jsou ta omezení pouze krátkodobou daní, která do budoucna přinese lepší podmínky pro život,“ sdělil starosta města Proseč Jan Macháček.

Během realizace stavby bude řešeno odvedení dešťových vod z části ulice Lipová a také se počítá s položením nových asfaltových povrchů komunikací po dokončení všech zemních prací.

Kristina Křivková