Jednotlivé třídy se postupně střídalypři úklidu náměstí.Sbíraly odpadky podél přilehlých komunikací, na trase Planetární stezky i v dalších místech Proseče.
Součástí celodenního programu bylo i shlédnutí filmu s ekologickou tematikou „Energie budoucnosti“, návštěva rozhledny Terezky, Záchranné stanice volně žijících živočichů a centra ekologické výchovy Pasíčka v nedalekém Boru či prohlídka místních skalních útvarů v Toulovcových Maštalích.

K tomuto dni byl také ukončenněkolikaměsíční sběr hliníkových víček, která děti průběžně odevzdávají ve škole a i tímto způsobem přispívají k čistotě životního prostředí a zároveň se prakticky učí třídit odpadové hmoty.

Pěkné počasí přispělo ke zdárnému průběhu celého dne. Všechny děti si rozhodně odnášely hezké zážitky i dobrý pocit z toho, že společným úsilím přispěly k čistšímu životnímu prostředí njenom ve své obci, ale i v jejím okolí.