„Sešly se celkem čtyři nabídky ke zhotovení díla,“ uvádí prosečský místostarosta František Skála. „Čtvrtá etapa zahrnuje úsek vedoucí z místní části Záboří, pokračující souběžně s náměstím do místní části Podměstí. Tady se kanalizace napojí na čističku odpadních vod,“ upřesňuje Skála.

Pokud se zástupci obce shodnou na výběru dodavatele a stavba se rozběhne podle předpokladů, měla by být zahájena již letos na jaře. Dokončena by pak měla být ještě v průběhu letošního roku. Zmíněná investice má být pro obec nejvýznamnější akcí letošního roku.

V Proseči se nevzdávají ani dalších připravovaných projektů. Těmi jsou plánovaná výstavba bioplynové stanice a větrné elektrárny. Vzhledem ke složitému jednání s vlastníky některých pozemků je příprava „bioplynky“ dočasně pozastavena. V případě elektrárny se jedná s vlastníky pozemků o položení kabelu pro odvod energie.