Byť jde o majetek a investici soukromého vlastníka, starosta ve své odpovědi tazateli Štěpánu Kinclovi nejprve krátce připomněl důvody i historii zahájené výstavby podzemního parkoviště. Nyní tedy odbagrovaného a zarovnaného místa, jemuž vládne především plevel.

„Vlastník hotelu požádal stavební úřad o prodloužení stavebního povolení na dostavbu hotelu a vybudování podzemního parkování, které je v souladu s regulačním plánem města. Na dostavbu hotelu je potřeba zhruba 30 milionů korun a na vybudování podzemního stání je potřeba dalších cca 33 milionů. Tento typ parkování je nutné zajistit s ohledem na kapacitu hotelu a pro kolaudaci rekonstrukce hotelu, protože rozsah parkovacích stání na původním parkovišti před hotelem svojí kapacitou neodpovídal počtu ubytovací kapacity hotelu po dokončení," uvedl Petr Řezníček.

„Jinak Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR v březnu 2013 provedl zásah na stavbě na podezřelé osoby. Do dnešního dne bohužel není znám výsledek, zda šlo o pokus podvodu či jiného trestněprávního deliktu způsobeného vlastníkem hotelu. Vedení města několikrát jednalo se zástupcem vlastníka o možnostech dostavby a zprovoznění hotelu. Zatím se nepodařilo najít schůdnou cestu, jak celou investici dokončit," dodal Petr Řezníček.