Chrudimští výsadkáři úspěšně prokázali bojovou připravenost a s největší pravděpodobností se tak zařadí do systému Sil rychlé reakce v rámci Severoatlantické aliance.

Tento týden totiž probíhala ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště příprava jednotek 4. brigády rychlého nasazení na plnění úkolů, které je čekají v příštím roce. Mimořádný úkol byl v průběhu tohoto cvičení připraven pro chrudimský 43. výsadkový mechanizovaný prapor, který byl ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, ale i v posádce Chrudim prověřován z připravenosti pro plnění plného spektra operací Sil rychlé reakce NATO.

Zahraniční pozorovatelé ocenili zejména kvalitu výcviku, který ve vysoké míře simuloval reálné podmínky a situace. „Prokázáním bojové připravenosti nic nekončí, ale všechno teprve začíná,“ zhodnotil úspěšný krok praporu velitel brigády plukovník generálního štábu Ladislav Jung.

Stupeň připravenosti byl zjišťován metodikou NATO typu CREVAL (Combat Readiness Evaluation – Vyhodnocení bojové připravenosti). Hodnocení se účastnili nejen představitelé Velitelství společných sil AČR, ale i akreditovaní pozorovatelé NATO.