Právě dokončená rekonstrukce státní silnice I/34 v Hlinsku dělá radost všem řidičům projíždějících městem od křižovatky na Holetín až po světelnou křižovatku. Vrásky však dělá radním další připravovaná etapa rekonstrukce.

„Podle informací Ředitelství silnic a dálnic má být v červenci zahájena rekonstrukce I/34 v místní části Chlum až na hranici kraje. To nám trochu komplikuje plány,“ soudí místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Hlinečtí měli od roku 2002 připravenou projektovou dokumentaci na stavbu autobusové zastávky v místní části Chlum. Podle současných norem však musí dojít k úpravám a nové projektové dokumentaci.

„Informaci o novém povrchu v Chlumu jsem se dozvěděl před několika dny a nejsme schopni během několika týdnů vykoupit všechny pozemky a najít investiční prostředky na tuto akci. Navíc dnes není možné realizovat přechod pro chodce bez vyústění na chodník. Navíc tak musíme zpracovat novou projektovou dokumentaci,“ tvrdí Pavel Šotola.

Neočekávané rozhodnutí ŘSD by prostranství v Chlumu s autobusovou zastávkou nakonec nemělo ohrozit. „Stejně jako v Hlinsku má dojít k rekonstrukci dvou jízdních pruhů, okolní plochy, kde má být zastávka, nemají být dotčeny,“ dodává na závěr místostarosta.

O zbývajícím nerekonstruovaném úseku přes Tylovo náměstí má být rozhodnuto v závislosti na dostupných finančních prostředcích.

Radek Latislav