V chrudimské základní škole na Školním náměstí začínali prvňáčkové předávání vysvědčení písničkou. Paní učitelka Iva Valentová byla překvapená, jak rychle školní rok utekl. Děti od té doby, co poprvé zasedly do škamen, udělaly velký kus práce. Samy vyjmenovávaly, že už umí číst, psát i počítat. A našly si mezi sebou i nové kamarády.

Když začalo samotné předávání, nezkušení prvňáčci sice měli květiny i dárky pro paní učitelku, ale kvůli nervozitě je zapomínali v lavicích. Tou dobou už před budovou už stál dychtivý dav rodičů, který vyhlížel své potomky, aby se mohli pochlubit svým vůbec prvním školním vysvědčením.

Byl to dobrý ročník

Již v předvečer posledního školního dne se v chrudimském Muzeu odehrálo rovněž slavnostní vyřazení pětašedesáti absolventů posledního ročníku tříletých učebních oborů Střední průmyslové školy Chrudim ze čtyř různých oborů.

„V letošním roce nám velkou radost studenti udělali tím, že dosáhli velmi dobrých výsledků. Je mezi nimi dokonce deset takových, kteří dosáhli na vyznamenání, což je oproti letům předchozím nevídaný výsledek. Přeji jim, aby nabyté vědomosti užili buď v praxi, nebo při dalším studiu, do kterého se někteří z nich přihlásili," řekl během tradičně pořádaného slavnostního ceremoniálu ředitel chrudimské školy František Mihulka.

LUKÁŠ VANÍČEK, MAREK NEČINA