V té době zcela chyběla následná péče o děti odcházející z dětských domovů po dosažení 18 let. Vznikla tak ojedinělá služba, která nastavila model pro vznik dalších domů na půl cesty.

První dům na půl cesty stojí v Hrochově Týnci a stále slouží svému původnímu účelu. Za dobu své existence pomohl více než 250 mladým lidem. Mnohé se však změnilo. Především jde o problémy těch, kteří v domě bydlí. Zpočátku byli spíše nezdatní, potřebovali hlavně pomoc s vedením domácnosti a hledáním bydlení. Během jednoho roku byli schopni se naučit většinu dovedností. Trend posledních let je jiný.

„Přicházejí k nám lidé, kteří vést domácnost celkem umí, ale mají jiné problémy. Často se potýkají se závislostmi, mají traumata z dětství, psychická onemocnění, jsou zadlužení. Nevědí proč žít, proč pracovat, proč se snažit. Tímto směrem se musela zaměřit naše pomoc." uvádí vedoucí Domu na půl cesty Jaroslava Kudrnková.

O čem tedy je Dům na půl cesty? Dva malometrážní domy simulují rodinné prostředí. Kapacita je 12 lůžek. Dům na půl cesty ale není pouze o bydlení. „Cílem je naučit mladé lidi chodit do práce, hospodařit s penězi, starat se o sebe a o děti. Prostě vědět si v životě rady." říká sociální pracovník DPC Zdeněk Dostál. Současně zde nabízejí terapii, která je vzhledem k traumatům, která mají za sebou, velmi důležitá. V domech na půl cesty klienti zůstávají zhruba jeden rok. Pokud je to nutné i déle. Potom by měli být schopni postavit se na vlastní nohy.

Všechny domy na půl cesty nejsou stejné. V Hrochově Týnci například již od začátku není přítomna noční služba, odborný personál pracuje jen v pracovní dny. Práce s klienty je tady postavena na důvěře a odpovědnosti. Pomoc navíc nabízí těhotným ženám, matkám s dětmi i nezletilým od 16 let.

Většina mladých lidí, která prošla domem na půl cesty už má své rodiny, a žije běžný život. Někdy s problémy, ale tak už to chodí. V tomto domě vědí, jak pomáhat. Cena kvality za rok 2008, kterou tento dům získal, je toho důkazem. (zt)