Na těchto setkáních mohou s vrchním strážníkem, popřípadě jeho zástupcem Pavlem Hromádkem projednat nejen své nejpalčivější problémy, ale zároveň mohou přicházet s různými podněty či návrhy.

Setkání s občany se bude účastnit i místostarosta Miroslav Tejkl, do jehož gesce spadá právě městská policie. Pravidelná setkání se budou konat každý čtvrtek od 12.30 do 15.30 hodin, a to v sídle Městské policie Chrudim na Resselově náměstí čp. 1, v kanceláři vrchního strážníka.