Provozovatelka podlíšťanského útulku Romana Jeníková ioletošním Silvestru přivítá stálého „hosta“, německého ovčáka. „Jeho pán si je vědom, že ho neuhlídá, a tak ho přiváží knám. Na Nový rok si pejska zase vyzvedne,“ říká Romana Jeníková.

Veterinární ordinace mohou psům podat zklidňující medikamenty, jež pomohou paniku zpetard překonat.