Při kontrole kvality surové vody, ze které se pak upravuje voda pitná, pomáhají vodohospodářům i duhoví pstruzi, kteří mají velké nároky na čistotu vody.

„Pstruzi jsou často využíváni na úpravnách vody jako indikátory akutní toxicity vody. Na úpravně vody Hamry jsou pstruzi umístěni v přítokové nádrži, do které nepřetržitě přitéká surová voda z Hamerské přehrady. Pstruh v nádrži surovou vodu tedy 'ochutná' jako první. Jeho organismus je velmi citlivý na chemické změny prostředí, takže jakékoliv znečištění vody, které by mohlo být pro lidi nebezpečné, zachytí mnohem citlivěji a především daleko rychleji, než laboratorní analýza.

Pstruzi jsou v kontrolní nádrži více než půl roku. Za celou dobu jejich 'služby' nedošlo ke zjištění jakékoliv přítomnosti nebezpečného znečištění vody," uvedl výrobně-technický náměstek Vodárenské společnosti Chrudim Petr Kavalír.

Pstruh duhový se stále častěji využívá jako indikátor čisté vody i v soukromých jezírkách a rybníčcích, které jsou zásobovány vodou z domácích čistíren odpadních vod. Majitelé domů tak mají jistotu, že nejsou původci znečištění přírody.

(im, ron)