Ve čtvrtek si prožili svůj velký den především prvňáci. Ale do nového prostředí šli i ti, kteří vyšli základní školu. Jak mají oni a zejména jejich rodiče zvládnout velký nápor učení a přechod na „velkou“ školu?
Je to změna obrovská pro všechny zúčastněné. Je třeba se připravi na větší výdaje na školu, dojíždění, internát nebo kapesné. Přibudou školní povinnosti.

Děti opouštějí staré lásky a kamarády, nacházejí nové. Mají strach z nového, z neúspěchu, zda obstojí. Jsou tu obavy z nových vztahů s vrstevníky a dospělými, ale zároveň se objevuje obrovská svoboda a zodpovědnost sám za sebe. S tím je spojené zvýšené nebezpečí – cizí lidé, situace, drogy, alkohol, sex. Děti budou přetížené, vystresované –buďte trpěliví a chápaví.

Komu hrozí největší rizika?

– Hodným „šprtkám“ – děvčata, která mají sice samé jedničky, ale nebyly dál než za humny, nejsou připravena na praktický život mimo rodinu
– Průměrným hodným dětem, které se dosud nemusely učit – učit se budou muset, zhoršený prospěch je může nemotivovat, mohou být otrávení, že už to nejde samo. Pokud jste špatně zvolili obor, změnu udělejte raději dřív, a to i po prvním ročníku.

Na internátu dětem může být smutno, nejsou připraveny na osamostatnění, jsou ještě závislé na rodinném prostředí. Někdo zneužije svobodu a objeví se záškoláctví, party, alkohol, drogy, sex.

Děti, které nejsou vychované k zodpovědnosti samy za sebe, jsou děti, které stále hlídáte, kontrolujete, nutíte, doučujete.

Komu se naopak povede dobře?

– Slabým žákům, tzv. sympatickým lumpům - na učebním oboru se zbaví tolik nenáviděného dějepisu, chemie, apod. a ve svém zvoleném oboru vyniknou pro svou šikovnost a pracovitost

– Studijním typům – žáci, kteří se na ZŠ báli vyniknout mezi průměrnými spolužáky, teď budou moci roztáhnout křídla

Co poradit?
– Předem domluvte pravidla hry – dohodu.

Celá rodina se musí sejít, připravit si nějaké pohoštění, udělat z toho hezkou chvilku, aby se členové rodiny těšili na změnu, která je čeká a byli rádi, že mohou být účastni této změny, že mohou být aktivní.
– režim dne a týdne
– hospodaření s penězi, kolik co bude stát, peníze nutné a kapesné pro dítě
– studijní výsledky dítěte – být v kontaktu se školou, zúčastňovat se třídních schůzek
– podíl dítěte na rodinném životě – jeho povinnosti, když přijdete domů
– zdůraznit zodpovědnost dítěte – školní výsledky, chování mimo rodinu
– důvěřuj, ale prověřuj

Rodičům doporučuji - mějte pochopení, trpělivost, čas – dítě doprovoďte do školy, na internát (kytka v květináči, oblíbený polštářek nesmí chybět), poraďte při zajišťování průkazek, účtů, školních pomůcek (veďte je, ne dělejte za ně:)

Studentům doporučuji – začněte poctivě, naplno (náprava problémů je vždy těžší než problémy nedělat), dokažte, že už jste odrostlí dětským střevíčkům.