Tradiční akce nazvaná Ptačí neděle jim nabídne pozorování volně žijících ptáků, botanické povídání, ale i setkání s myslivci. Pořádá ji nasavrcká Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory ve spolupráci s Českým svazem ochránců přirody Nasavrky a Mysliveckým sdružením Podlíšťany – Ochoz. Ptačí neděle skončí kolem poledne.