Lokalita by mohla organicky rozšířit odpočinkové území, k němuž náleží i blízký park Střelnice. Nejprve je však nutné zjistit, zda půda pod bývalou sběrnou neobsahuje škodliviny.

O případných chemikáliích v půdě lze teď ale jen spekulovat. „V objektu se demontovaly nejrůznější technologie, sbíraly se tu baterie a pracovaly tu také lisy, u nichž mohlo docházet k úkapům ropných látek," připomíná Petr Řezníček.

Město o tom chce mít jasno do konce roku. „Zájemci o vypracování analýzy rizik teď budou mít nějaký čas k podání přihlášky. Potom proběhne vyhodnocení soutěže a počítám, že po vypršení lhůty pro případná odvolání by se někdy v květnu nebo červnu mohla vybraná firma pustit do práce. Přibližně ke konci tohoto roku bychom pak mohli mít jasno," předpokládá chrudimský starosta.

Městské pozemky ve zmíněné lokalitě by radnice z hlediska jejich využití do budoucna ráda propojila i s parcelami ve vlastnictví jiných subjektů, jež leží hned vedle. Na významné ploše se tu například nachází sklad posypového materiálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje. V tomto směru už došlo k jistým předběžným jednáním a starosta je přesvědčen, že by se nakonec podařilo nalézt dohodu.

„Při realizaci našich plánů bychom však nadále museli vycházet z toho, že území patří do záplavové zóny řeky Chrudimky a oblast je navíc i přírodní památkou. Mohlo by zde tedy být jen to, co by stavebně nezasahovalo do aktivní povodňové zóny a provozně nerušilo prostředí přírodní památky. V úvahu připadá například park a přemýšlet by se možná dalo i o nějakých hřištích," uzavírá starosta Petr Řezníček.