Heslo na vývěsce v dolní části prosečského náměstí vyzývá všechny kolemjdoucí, aby případnou změnou svých stravovacích návyků zamezili zvířecímu utrpení a porážkám hospodářských zvířat vůbec.

Jistě, vegetariánství je věc názorů, byť se zatím zdá, že lidská civilizace se ubírá poněkud jiným směrem…

Ale pak jsou tady ještě naši zvířecí kamarádi, a ti, jak je vidět, neslyší ani na sebelépe míněnou osvětu. Stejně jako pes Rony devítiletého prosečského chlapce Lukáše Choutky. Vůně špekáčků byla pro černého chlupáče prostě neodolatelná!