O nízkoúročený úvěr mohou žádat vlastníci bytu nebo obytného domu na území města nebo jeho místních částí. Půjčkou lze uhradit výměna oken nebo dveří, fasáda, pořízení malé čistírny odpadních vod, přechod na ekologický způsob vytápění a další účely, které jsou radnicí přesně specifikovány. Úrok je stanoven na tři procenta a splatnost se pohybuje od tří do pěti let.

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat, což je výhodné pro ty, kteří se chystají na rekonstrukci svého bytu nebo domu. Dluh, ve kterém jsou již započítány úroky, je rozložen do pravidelných měsíčních splátek, ale radnice se nebrání rychlejší formě úhrady.

Žádosti o poskytnutí úvěru mohou občané podávat už od příštího pondělí, kdy je výběrové řízení zahájeno.