Tento noční pták z čeledi puštíkovití je největší sovou běžně se vyskytující na českém území a nejhojnější evropskou sovou.Žije v celé Evropě, kromě severních oblastí , v severozápadní části Afriky (severní Tunis, středomořský Alžír a Maroko) a v některých oblastech Asie (jižní Rusko, Kavkaz, černomořské a středomořské části Malé Asie). Na českém území jeho populace kolísá v rozmezí šest až devět tisíc tisíc jedinců, na Slovensku žije dva a půl až tři tisíce tisíce kusů těchto ptáků.