Soutěže, která je zařazena do prestižní Ligy okresu Chrudim v požárním útoku, se zúčastnilo celkem 51 požárních družstev, z toho 31 mužských, 16 ženských a 4 družstva „veteránů". Během dopoledne probíhala v rámci memoriálu doplňková soutěž o nejrychlejší náběr vody. Dvoučlenné týmy měly za cíl, dostat do nádoby 600 ml vody.

PŘIJEL I PRIMÁTOR

Již několikátý rok se jedná o soutěž s mezinárodní účastí, neboť se jí pravidelně zúčastňují i družstva ze Slovenské republiky, konkrétně hasiči z DHZ Púchov. Své „koně" tentokrát přijel podpořit i primátor slovenského Púchova Rostislav Henek. Spolu s ním pozdravili soutěžící a uctili památku Michala Denka minutou ticha při slavnostním nástupu starosta města Hlinska Miroslav Krčil, místopředseda krajské organizace ANO Miloš Akerman a představitelé Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v čele s ředitelem územního odboru Chrudim plk. Leošem Vávrou.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Putovní pohár Michala Denka si tentokrát odvezl Sbor dobrovolných hasičů Holetín s časem 22,60 s. O pomyslný chloupek, tedy o jednu setinu sekundy, za ním s časem 22,61 s skončili hasiči z SDH Morašice. Třetí příčka patřila mužům z domácího sboru ČHJ Hlinsko, kteří dosáhly času 23,04 s. V ženské kategorii vystoupaly na stupínek nejvyšší ženy z Rychnova s časem 26,90 s. Stříbro si odvezly hasičky z SDH Brčekoly (27,46 s) a na třetím místě se umístil SDH Lukavice (27,70 s). Ženy z pořádající ČHJ Hlinsko obsadily 11. místo. Umístění „veteránů" bylo následující: 1. místo Seč, 2. místo Hoješín a 3. místo Brčekoly.

PODĚKOVÁNÍ

Pořadatelé tímto děkují všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu soutěže podíleli a samozřejmě zúčastněným družstvům za účast.
Zvláštní poděkování patří hlavnímu sponzorovi soutěže Martinu Jožákovi.

Milan Jindřichovský