Dominantní alergeny: ambrózie, pelyněk, plísně, merlíkovité, trávy, kopřivovité

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo nižší množství alergenů. Nejvýznamnějšími byla pylová zrna pelyňku a také ambrózie, zvláště během víkendu. Sezona pelyňku je již za vrcholem, koncentrace tohoto alergenu v ovzduší se bude vytrvale snižovat. Trávy už nehrají téměř žádnou roli. Poměrně hojné byly stále spóry plísní. Z ostatních alergenů se objevoval už jen pyl merlíkovitých, kopřivy a chmele.

V nynějším období (23. 8. 2010 - 29. 8. 2010) očekáváme stále spíše nižší koncentraci vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude pyl ambrózie. Koncentrace tohoto alergenu se vždy výrazněji zvýší při jihovýchodním větru, který na naše území zanáší pyl z Maďarska a Slovenska. Sezona pelyňku doznívá. Ambrózie se bude na jihovýchodě našeho území objevovat v ovzduší až do konce září. Spóry plísní budou nadále hojné, zvláště v teplejších a vlhčích dnech. Výskyt ostatních pylových alergenů se bude pozvolna, ale vytrvale snižovat.

Zdroj: Pylová informační služba ČIPA